sporen zoeken → →

Soms zijn ze er niet. En dan opeens … een spoor !

 

. . . verse sporen naar nieuwe familieleden en nieuwe verhalen. Om een beetje overzicht te houden hier een overzichtje van de lossen eindjes. Niet compleet en soms alweer achterhaald. Maar in elk geval “there where the action is”!

 

Gennep < > gemeentearchief

 • Klopt het dat het “onze” Jacob Schmidt was die stukken grond bezat in de Heerlijkheid Heijen?
 • Zijn er nog méér documenten in dit archief te vinden afkomstig van de Domainenkammer van Kleef van de hand van Adolph Friedrich Schmidt?

 

Kleef < > stadsarchiv

 • Wat is het verschil tussen steuer en accise en een Steuer-Raht (Schmettags en Küster) en een Accise-Inspector (Reinermann en Jacob Schmid)?
 • Er is een “huizenlijst” uit 1748 in het archief waar volgens de archivaris, Bert Thissen, “rekenmeester Schmidt” op voorkomt (20 apr 2016).
 • In het Kleefse evangelisch lutherse overlijdensboek staat een vermelding in 1763 van het overlijden van een dochtertje

  1763 6 oct: ist der Kl Rechenmeister Schmidt s. jüngster töchtergen auf unseren kirchhoff begraben in …… …… …………… grabe.

  Dit dochtertje is nog onbekend. Uitgezocht moet worden wat er in de tekst staat en of er een vermelding van haar geboorte of doop is.

 • Onderzocht en vooralsnog géén aanknopingspunten < > 2-delig boek van Rolf Straubel (2009): Biographisches Handbuch der preußischen Verwaltungs- und Justizbeamten 1740-1806. Wel beschijvingen van een aantal ambtenaren die Schmidt heten, maar ze lijken geen directe familie te zijn. Hoogstens dat er een oudere lijn loopt met voorouders van Jacob Schmidt uit het Berlijnse.
 • Op  de website van Dirk d’Engelbronner gelezen dat Elias Engelbronner naar het ‘Reformierte Gymnasium in Kleef ‘ ging. Onderzoeken waar daar meer over te vinden is en of ook Schmidt-en daar op hebben gezeten.
 • Op 19 maart 1729 is Jacob, samen met ene Helena Schmidtz, getuige van de doop van Henricus Josephus Graeffken, zoon van Johan Graeffken en zijn vrouw Schmitz. Onduidelijk is of deze twee vrouwen familie zijn van Jacob.

 

Xanten < > gemeente archief

 • Aletta Agneta Rappard (getrouwd met Jacob Schmidt) is geboren in Nieder Boedberg bij Xanten. Is het kerkenboek in te zien en is daar meer informatie te vinden over haar ouders?

 

Delft < > de Nieuwe Kerk

 

Texel < > Musea Kaap Skil en Oudheidkamer

 • Hier meer te weten komen over de Rede van Texel, vanwaar Phillip Wilhelm Schmidt op 20 februari 1791 met het schip de Constitutie naar Batavia vertrekt (en niet meer terugkomt).
 • O.a. brieven te lezen van ene Aagje Luijtsen, een jonge zeemansvrouw, die in de achttiende eeuw talloze brieven schreef aan haar geliefde man op zee. (23 apr 2016)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *