familie bartz oo 1761

Adolph Friedrich Schmidt   oo   Anna Charlotta Bartz   (19 januari 1761, Kleef)

Familie Bartz

Wilhelm Frederik Bartz (+/- 1682-1768)

mijn oudbetovergrootvader, 8e generatie

Bartz WF handschrift initiaal hoofdletter B

handschrift Wilhelm Frederik, 1727

Bartz woonhuis Wilhelm Frederik, Langestraat 17

woonhuis Wilhelm Frederik,
Langestraat Huissen

Bekend over hem is het volgende.

 • Hij wordt ook wel met de achternaam “Baers” of “Barts” vermeld.
 • Wilhelm Frederik moet omstreeks 1682 geboren zijn.
 • Hij trouwt op 26 november 1714 in Berlijn met Gerhardina Barring, waarmee hij in Huissen vier kinderen krijgt. meer over dit huwelijk …
 • Ze kopen het pand Langestraat 17 in Huissen. Nu een rijksmonument en bekend onder de naam “de Gelderse Gevel”. Het “Hypothequen Buch” van de stad Huissen vermeld dat het huis, dan met nummer 45, “ein nebenhaus, scheun (schuur) und garten” bezit. Zie foto hiernaast.
 • Op 18 november 1721 trouwt hij, na het overlijden van Gerhardina, opnieuw te Huissen. Nu met Maria Elisabeth Vermeer (mijn oudbetovergrootmoeder), waar hij nog eens acht kinderen mee krijgt. meer over dit huwelijk …
 • is bevriend met de zes jaar jongere Paulus van Kerchem. Paulus is als getuige aanwezig bij de doop van twee van zijn kinderen (Paulus Theodorus, 1724 en Anna Charlotte, 1731). meer over Paulus van Kerchem …
 • is belastinginspecteur (accise-inspector) te Huissen. In elk geval tussen 22 januari 1721 en 30 juni 1737, blijkens de vermeldingen bij de doop van zijn kinderen.
 • Is vanaf 4 maart 1723 als Accise-inspector verbonden aan de Kriegs- und Domäinen Kammer te Kleef. Daarvóór aan de Kleefse “Regierung”. meer over de Kammer …
 • Op 5 januari 1727 ondertekent hij als Accise-inspector een door hem opgesteld rapport over de beroepen in Huissen en het verloop daarvan over de jaren 1725-26. bekijk het rapport …
 • Ze verkopen het pand aan de Langestraat aan Christiaan Palm, oud-burgemeester van Huissen.
 • Op 31 januari 1730 wordt hij benoemd tot burgemeester van Huissen
 • Op 2 november 1735 wordt hij als burgemeester vervangen door Theodor Backer.
 • Op 21 december 1736 wordt hij, na het overlijden van Theodorus, opnieuw benoemd tot burgemeester. En dat blijft hij dan tot aan zijn dood.
 • overlijdt op 6 november 1768.
 • is mijn oudbetovergrootvader, omdat Adolph Friedrich Schmidt, mijn oudovergrootvader, met zijn dochter trouwt. meer over Adolph …

Maria Elisabeth Vermeer (1698-1759)

mijn oudbetovergrootmoeder, 8e generatie

Maria is het 5e kind van Reinier Vermeer en Alida van Noll. Zij ….

 • is op 7 september 1698 in Huissen gedoopt.
 • trouwt op 18 november 1721 te Huissen met de weduwnaar Wilhelm Frederik Bartz. meer over dit huwelijk
 • krijgt in dit huwelijk 8 kinderen.
 • overlijdt in Huissen in het jaar 1759 en wordt aldaar begraven.

Wilhelm Frederik Bartz oo Gerhardina Barring (26 nov 1714)

 • Wilhelm en Gerhardina trouwen op 26 november 1714 in Berlijn.
 • De vader van Gerhardina is Arnold Baerring (vermeld in het trouwboek).
 • Haar achternaam komt in vijf verschillende varianten voor. Bij haar trouwerij als “Barring”, terwijl daarbij die van haar vader als “Baerring” wordt weergegeven. Bij de doop van haar kinderen wordt ze vervolgens eerst “ten Barings” genoemd, later “Barnings” en tenslotte ook nog een keer “Berings”.

Zij krijgen (voor zover nu bekend) 4 kinderen:

Albertina Henrietta Bartz (* 1716)

Overlijden Bartz 1756 Albertina Henrietta kleinOverlijden Schmidt 1756 NN Kleef
   Albertina Henrietta Bartz is het 1e kind van Wilhelm Frederik Bartz en Gerhardina Barring.
  Zij …

 • wordt als Hendriëtta Barts gedoopt op 30 juni 1716 te Huissen.
 • trouwt op 3 juni 1743 in Huissen met Adolph Friedrich Schmidt. Zij is dan bijna 27 jaar oud. meer over dit huwelijk …
 • gaat met Adolph wonen in Kleef
 • krijgt met hem vier kinderen: Dorothea Gerhardina (1744), Jacob Wilhelm (1746), Maria Johanna (1750) en een naamloos dochtertje (1756).
 • overlijdt, waarschijnlijk als gevolg van haar laatste zwangerschap of bevalling op 25 augustus 1756 in Kleef. tekst overlijden …
 • wordt op 27 augustus 1756 te Kleef begraven naast haar overleden dochtertje. tekst begraven ….

Frederick Bartz (* 1718)

   Frederick Bartz is het 2e kind van Wilhelm Frederik Bartz en Gerhardina Barring.
   Hij ….

  • is als Frederick Baers gedoopt op 9 januari 1718 te Huissen

Verder is er op dit moment niets anders bekend over hem.

Hermannus Wilhelmus Bartz (* 1719)

   Hermannus Wilhelmus Bartz is het 3e kind van Wilhelm Frederik Bartz en Gerhardina Barring.
   Hij ….

  • is als Hermannus Wilhelmus Baers gedoopt op 13 december 1719 te Huissen

Verder is er op dit moment niets anders bekend over hem.

Frederick Otto Bartz (* 1721)

Doop Bartz 1721 Frederik Otto RBS 979
   Frederick Otto Bartz is het 4e kind van Wilhelm Frederik Bartz en Gerhardina Barring.
   Hij ….

  • is als Frederick Otto Bartz gedoopt op 22 januari 1721 te Huissen. De tekst luidt als volgt: “den 22 januarij is gedoopt een Zoon van den Heer Inspector Bartz en Juffer Gerhardinus Berings Echt: genaamt Frederick Otto”.

Verder is er op dit moment niets anders bekend over hem.

Wilhelm Frederik Bartz oo Maria Elisabeth Vermeer (18 nov 1721)

   Wilhelm en Maria trouwen op 18 november 1721 te Huissen.

  • Maria is op 7 september 1698 in Huissen gedoopt als dochter van Reinier Vermeer en Alida van Noll

Zij krijgen (voor zover nu bekend) 8 kinderen:

 • Reinier Godfried Bartz – doop 13 september 1722 te Huissen meer over Reinier …
 • Paulus Theodorus Bartz – doop 20 juli 1724 te Huissen meer over Paulus …
 • Wendelina Elisabet Bartz – doop 26 mei 1726 te Huissen meer over Wendelina …
 • Aleida Sabina Bartz – doop 27 december 1728 te Huissen meer over Aleida …
 • Anna Charlotta Bartz – doop 14 januari 1731 te Huissen meer over Anna …
 • Sabilla Sophia Bartz – doop 26 oktober 1732 te Huissen
 • Adriana Johanna Bartz – doop 11 april 1735 te Huissen
 • Gerharda Gosina Bartz – doop 30 juni 1737 te Huissen

Reinier Godfried Bartz (1722 – 1801)

Doop Bartz 1722 Reinier GodfriedBartz Ida Martine Melvill overlijdensadv 1795Bartz Reinier Godfried overlijdensadv 1801
   Reinier Godfried Bartz is het 1e kind van Wilhelm Frederik Bartz en Maria Elisabeth Vermeer.
    Hij ….

   • is gedoopt op 13 september 1722 te Huissen. De tekst luidt als volgt: “Is gedoopt een zoon van de Heer Inspector Bartz en juffer Vermeer Echt: genaamt Reinier Godfried. Testis: juffer Vermeer geboren Ortgiesen.” Getuige bij zijn doop was dus een schoonzus van zijn moeder: Margriet Catharina Ortgiesen.
   • Reinier studeert in Utrecht. Waarschijnlijk Godgeleerdheid aan de Universiteit, alhoewel hij niet voorkomt in de lijst van promovendi. Wellicht heeft hij zijn studie niet kunnen afronden.
   • Op 21 januari 1748 (25 jaar oud) wordt hij bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente in Ommeren (Ingen) door Jac. Geelkerken. Hij dient hier bijna 9 jaar.
   • Hier komt hij Ida Martine Melvill tegen, waarmee hij op 10 december 1748 in ondertrouw gaat.
   • Op 5 december 1756 neemt Reinier afscheid als predikant in Ommeren (Ingen).
   • Op 19 december 1756 wordt Reinier bevestigd als predikant in de Hervormde Gemeente in Nieuw-Beijerland door Joh. Panneboeter. Hij dient hier 4,5 jaar.
   • Op 10 mei 1761 neemt hij afscheid als predikant in Nieuw-Beijerland.
   • Op 17 mei 1761 wordt Reinier bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente in Dirksland door F. Gaveel.
   • Op 10 oktober 1773 neemt hij afscheid als predikant in Dirksland.
   • Op 24 oktober 1773 wordt Reinier bevestigd als predikant in de Hervormde Gemeente in Leerdam door J. Claessen.
   • Op 4 november 1788 solliciteert Reinier om bevestiging als predikant in Andel, maar wordt daar afgewezen.
   • Op 5 mei 1789 neemt Reinier afscheid als predikant in Leerdam en wordt emiritus (gepensioneerd)
   • Op 26 februari 1795 overlijdt zijn vrouw Ida Martina Melvill. Zie advertentie.
   • Op 27 dec 1797 laat Reinier een testament opmaken door notaris Willem Brack te Zwammerdam.
   • Op 3 januari 1801 overlijdt Reinier Godfried Bartz aan “verval van krachten” te Zwammerdam. Zie advertentie.

Meer informatie over zijn loopbaan als predikant is te vinden op de website www.dominees.nl van Frans Verkade.

Paulus Theodorus Bartz (* 1724)

Doop Bartz 1724 Paulus Theodorus RBS 979
   Paulus Theodorus Bartz is het 2e kind van Wilhelm Frederik Bartz en Maria Elisabeth Vermeer.
  Hij ….

 • is op 20 juli 1724 als Pauel Deodoris gedoopt te Huissen. De tekst luidt als volgt: “den 20 julij 1724 is gedoopt een Soon van de Heer Inspector Baers en Juffr Vermeer Eght genaemt Pauel Deodoris Testis de Comenduer Pauel van Kerckom of Kerckchem”.
 • trouwt op 14 oktober 1747 te Huissen met Johanna Maria Loth.
 • is op 23 jarige leeftijd (ten tijde van het huwelijk) al rentmeester.
 • is in november 1748 naast stadsrentmeester ook schepen (bij doop van zijn zoon Wilhelm Frederik Sigimund).
 • wordt in 1750 als ouderling toegelaten tot de kerkeraad van de gereformeerde gemeente te Huissen. En is dan ook rentmeester.

Wendelina Elisabet Bartz (* 1726)

Doop Bartz 1726 Wendelina Elisabet RBS 979Trouwen Bartz 1751 Wendelina ElisabethDoop Duijm 1762 Getrui Ida
   Wendelina Elisabet Bartz is het 3e kind van Wilhelm Frederik Bartz en Maria Elisabeth Vermeer.
  Zij ….

 • is gedoopt op 26 mei 1726 te Huissen. De tekst luidt als volgt: “den 26 Meij 726 is gedoopt een dochter van de Heer Inspector Baers en juffr Vermeer Eght genaemt Wendelina Elisabet”.
 • is getuige op 24 november 1748 bij de doop van de zoon (Wilhelm Frederik Sigimund) van haar broer Paulus Theodorus.
 • is getrouwd op 20 augustus 1751 te Huissen met Christiaan Duijm uit Arnhem. tekst …
 • bezit op 2 febrauri 1758 samen met haar man een pand in de Weverstraat te Arnhem, getuige een notarisakte waarbij zij met dit huis als onderpand een som geld van 1000 guldens lenen. De volledige tekst luidt: “241 Christianus Duijm en Wyndelina Elisabeth Bartz e.l. verklaren oprecht en deugdelijk schuldig te wezen aan en ten behoeve van de 2 onmundige kinderen van Petrus Jesse Slotsboo en Stevelina van Oudenaerde, in leven e.l. met name: Cajus Petrus en Henricus Jacobus Slotsboo, een kapitale summa van 1000 Caroli gl., heenkomende wegens ter leen geschoten en te dank ontvangen penningen, welke de comparanten beloven jaarlijks te zullen verrenten met 4 gl. het honderd vrij geld [enz.], voor de securiteit van welk kapitaal, daarop te lopen renten en aan te wenden kosten de comparanten verbinden hun personen, erfgenamen en goederen, gerede en ongerede, en tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen hunlieder huis en erf binnen deze stad in de Weverstraat naar het erve van de heer Bouricius [enz.]”.
 • leent op 4 juli van datzelfde jaar 1758 opnieuw 1000 guldens. Tekst: “263 Christianus Duijm en Wijndelina Elisabeth Bartz e.l. verklaren oprecht en en deugdelijk schuldig te wezen aan en ten behoeve van de heer burgemeester Gijsbert Tulleken en vrouwe Maria Magdalena Metelercamp e.l. een somma van 1000 Caroli gl., heenkomende wegens ter leen geschoten en te dank ontvangen penningen, welke de comparanten jaarlijks beloven te zullen verrenten met 4½ gl. ten honderd [enz.], voor de securiteit van welk kapitaal, daarop te lopen renten en aan te wenden kosten de comparanten mits dezen verbinden hun personen, erfgenamen en goederen, gerede en ongerede, en tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen hunlieder huis en erf binnen deze stad in de Weverstraat naast het erve van de heer postmeester Bouricius [enz.]”.
 • verkopen op 22 maart 1760 het huis in Arnhem aan de Weverstraat aan Arnoldus Vos en Dina Hoffman voor 3500 gulden.
 • krijgt samen met Christiaan Duijm in november 1762 te Huissen een dochter, Getruij Ida. Zij wordt aldaar op 23 november evangelisch gedoopt. De dooptekst bevat een korte toevoeging achter de naam van Wendelina, die ik vooralsnog niet kan thuisbrengen. Wellicht duidt dit er op dat ze zou zijn overleden.

Aleida Sabina Bartz (* 1728)

Doop Bartz 1728 Aleida Sabina
   Aleida Sabina Bartz is het 4e kind van Wilhelm Frederik Bartz en Maria Elisabeth Vermeer.

  • Zij is gedoopt op 27 december 1728 te Huissen. De dooptekst luidt als volgt: “Den 27 Decemb ejusdem anni is gedoopt het Dogtertje van d’ Heer Borgemeester , en Inspector bartz, ende Mejuffer Vermeer Egteluiden, en genaamt Aleida Sabina”.

Verder is er op dit moment niets anders bekend over haar.

Anna Charlotta Bartz (* 1731)

Doop Bartz 1731 Anna Charlotta HuissenWith-en-Lust
   Anna Charlotta Bartz is het 5e kind van Wilhelm Frederik Bartz en Maria Elisabeth Vermeer.

  • Zij is gedoopt op 14 januari 1731 te Huissen. De dooptekst luidt als volgt: “Anno 1731 den 14 Januarij is gedoopt het Dogertje van d’Heer Borgemeester en inspector Bartz en Mejuffrou Vermeer Egteluiden genaamt Anna Charlotta, Getuige daarvan was d’Heer Hofraadt ….. van Kerchem.”
  • Op 19 januari 1761, na het overlijden van haar halfzuster Albertina Henrietta Bartz, treedt ook zij in het huwelijk met Adolph Friedrich Schmidt. meer over dit huwelijk …
  • Op 21 oktober 1783 (16 jaar na het overlijden van haar eerste man Adolph Friedrich) trouwt zij te Moers (D) met Johan Stephan Halfman.
  • Op 2 maart 1801 koopt zij uit de nalatenschap van haar broer Paulus Thedororus samen met een aantal familieleden “buitenplaats de Witthenlust” te Zwammerdam voor 12.002 gulden. Zij woont dan te Hilden (D). Zie archieftekst.
  • Op 18 mei 1801 verkopen zij “de Witthenlust” alweer door aan Fredrik Benthem uit Leiden voor de som van 10.500 gulden. Zie archieftekst. De vraag is waarom zij het landgoed alweer na 2 maand verkopen. Zeker gezien het feit dat zij daar bovendien 1500 gulden op toe leggen.
  • Ook op 18 mei 1801 kopen zij gezamenlijk uit de boedel van Paulus Theodorus Bartz een huis aan de Rijndijk te Zwammerdam voor 800 gulden. Zie archieftekst.
Wordt vervolgd……. (Huissen, 20 april 2013)

Reacties zijn uitgeschakeld.