Jacob Schmidt (* 16xx)

Jacob Schmidt (16xx-1768)

mijn oudbetovergrootvader, 8e generatie

direct naar

<! —————————————————————————————————–>

Jacob Schmid is aan het eind van de 17e eeuw geboren. Wanneer en waar is niet bekend.

Hij trouwt met Charlotta Dorethea Katschen. Wanneer en waar is niet bekend. Meer over dit huwelijk …

 • juli 1715 wordt hun zoon, Adolph Friedrich, geboren en op de 14e juli in Kleef gedoopt.
 • Jacob is in 1715 volgens de doopnotitie “Köningl. Preussische Accise Inspector zu Goch”. Oftewel belastinginspecteur in de Duitse stad Goch. Dat zal zeker geen gemakkelijke taak geweest zijn. Juist in dat jaar namelijk worden de Kleefse steden, waaronder Goch, beroofd van hun belangrijkste belastinginkomsten. Vanaf september 1715 moeten stadsbelastingen op wijn, vlees, tabak, meel en koren rechtstreeks aan het regionaal bestuur in Kleef afgedragen worden. Jacob zal waarschijnlijk verantwoordelijk zijn geweest voor de invoering in Goch en zal daarbij zeker weerstand van het stadsbestuur hebben ondervonden. In de chronologische geschiedenis van Goch (Kelten, Kirchen und Kartoffelpüree, band II) valt daarover het volgende te lezen:

Goch marktplein 1737

marktplein Goch 1737

Die Accise, die früher im Klever Land den Städten zukam, wird 1714 mit Wirkung September 1715 unter König Friedrich Wilhelm I. van Preussen zur Staatssteuer. Damit stellt der König die wichstigste Einnahmequelle der Kommunen unter staatliche Aufsicht und die Regierung kassiert die Einnahmen aus der Wein-, Fleisch-, Tabak-, Mühl- und Kornsteuer.

 • In juli 1715 zijn een tweetal collega’s van Jacob aanwezig bij de doop van zijn zoon. Het zijn Steuer-Raht Küster en Accise-Inspector Reinermann. Bovendien is de vrouw van een derde collega aanwezig, Steuer-Raht Schmettags. Het woord “steuer” heeft net als het woord “accise” de betekenis van belasting.
 • 25 juli 1727 hertrouwt Jacob met Anna Gertruis Rappards. Meer over dit huwelijk …
 • Op 19 maart 1729 is Jacob, samen met ene Helena Schmidtz, getuige van de doop van Henricus Josephus Graeffken, zoon van Johan Graeffken en zijn vrouw Schmitz. Onduidelijk is of deze twee vrouwen familie zijn van Jacob.
 • Jacob is volgens de doopvermelding op deze 19e maart 1729 naast “controleur beij der Accise” ook “Secretarius der Stad Calcar”.
 • Op 5 november 1929 is Jacob al een aantal weken niet op zijn werk in Kalkar verschenen, getuige twee brieven uit het archief van die stad. De stad stuurt dan namelijk een brief naar de Domainenkammer in Kleef met de vraag of zij weten waar Jacob is. Drie dagen later schrijft Kleef terug dat hij ook daar al een tijd niet is verschenen en ook geen toestemming heeft om af te reizen.
 • In het Pruisisch kadastraal Register van 1731 met kaarten en lijsten van het grondbezit van Groessen en omgeving komt ene Jacob Schmidts met grondbezit in de Heerlijkheid Heijen voor. Omdat dit gebied ook Kleefs enclave-gebied was en dicht tegen Goch aanlag, zou dit goed mijn oudbetovergrootvader kunnen zijn.
 • Op 25 april 1768 overlijdt Jacob in Delft op de Bastiaansveste (sinds 1806 Zuiderstraat). Blijkbaar was hij weinig kapitaalkrachtig meer gezien de toevoeging “van den armen”. Verder staat er vermeld dat hij 2 kinderen achterlaat.

Wat is nog uit te zoek over Jacob …

Doop Schmidt 1715 07 14 Adolph Friederich Kleef

doop Adolph Friedrich, 1715

Doop Graefkken 1727 0319 Henricus Josephus_0001

doop Henricus Graeffken, 1729

Jacob Schmid x Charlotta Dorethea Katschen   (16xx)

mijn oudbetovergrootouders, 8e generatie

evangelische kerk, Kleef

Wat tot nu toe over het huwelijk van Jacob en Charlotta bekend is:

 • Zij hebben tenminste samen één kind gekregen.
 • Op 14 juli 1715 wordt hun zoon Adolph Friedrich in Kleef Evangelisch Luthers gedoopt. Dat zal geweest zijn in de “kleine evangelische kirche” aan de Böllenstege. (zie foto). meer over Adolph Friedrich …
 • Ze wonen waarschijnlijk in Kalkar.

Wat nog uit te zoeken is over het huwelijk van Jacob en Charlotta:

 • De achternaam “Katschen” van mijn oudbetovergrootmoeder komt niet veel voor en beperkt zich vrijwel alléén tot Berlijn en Nahausen (ws. Neuhausen, 140 km zuidelijk van Berlijn). Varianten komen ook in beperkte aantallen voor, waaronder Ketschen, Kätschens en Katschein.
 • Waar komen Jacob en Charlotta vandaan? Komen zij uit de omgeving van het Pruisische staatscentrum Berlijn?
 • Hebben Jacob en Charlotta nog meer kinderen gekregen?
 • Wanneer en waar is Charlotta overleden?

Jacob Schmid x Anna Gertruis Rappards (25 juli 1727)

Wat tot nu toe over het huwelijk van Jacob en Anna bekend is:

Wat nog uit te zoeken is over het huwelijk van Jacob en Anna:

Jacob Schmid x Aletta Agneta Rappart (17xx)

Wat tot nu toe over het huwelijk van Jacob en Aletta bekend is:

Wat nog uit te zoeken is over het huwelijk van Jacob en Aletta:

Reacties zijn uitgeschakeld.