1732 e.v. – land en goed

Deze pagina gaat wat uitgebreider in op het bezit van huizen en land

Jacob Schmid bezat in 1733 waarschijnlijk een aantal hectare aan bouw- en weilanden in Huissen, Malburgen en de Heerlijkheid Heijen (bij Gennep). Op kaarten van Huissen en Malburgen uit 1733 met bijbehorend register zijn de volgende bezittingen te vinden op naam van “Secretarius Schmidt”. Omdat Jacob rond die tijd stadssecretaris in het dichtbij gelegen Kalkar is en tevens goede betrekkingen onderhoud met burgemeester Bartz van Huissen (getuige het feit dat zijn zoon Adolph twee keer trouwt met een dochter van de burgervader) is het aannemelijk dat het hier om dezelfde “secretarius Schmidt” gaat. In Heijen komt hij voor onder de naam Jacob Schmidt.

In het ambt Huissen in totaal 11 morgen en 385 roeden (2,95 ha):
 • kaart 6, garten van 44 roeden
 • kaart 6, garten van 151 roeden
 • kaart 6, bongerd van 394 roeden
 • kaart 6, bauland van 232 roeden
 • kaart 6, bauland van 1 morgten en 14 roeden
 • kaart 7, bauland van 1 morgen en 513 roeden
 • kaart 9, bauland van 5 morgen en 161 roeden
 • kaart 9, bauland van 1 morgen en 16 roeden
 • kaart 11, garten van 40 roeden
 • kaart 11, bauland van 590 roeden
  In het ambt Malburgen in totaal 23 morgen en 262 roeden (5,97 ha):

 • kaart 12 nr 21, bauland van 5 morgen en 365 roeden
 • kaart 12 nr 25, bauland van 1 morgen en 67 roeden
 • kaart 14 nr 21, bauland van 5 morgen en 576 roeden
 • kaart 14 nr 22, weijland van 10 morgen en 454 roeden

Verder komen op de Huissense kaarten uit 1733 een aantal andere Schmidten voor, maar heb voor geen van hen (in de archieven van Huissen, Elst en Nijmegen)een familiair aanknopingspunt kunnen vinden. Het zijn:
Anthoni Schmidt

 • kaart 6, garten van 96 roeden

Erben Johan Schmidt

 • kaart 9 nr 56, wüster ???? van 4 morgen en 447 roeden

In het ambt Malburgen:

Abraham Schmidt in totaal 6 morgen en 144 roeden

 • kaart 12 nr 31, ????? van 1 morgen en 504 roeden
 • kaart 12 nr 33, garten, bongert, haus und hofstee (?) van 1 morgen en 135 roeden
 • kaart 12 nr 40, bauland van 1 morgen en 48n roeden
 • kaart 12 nr 43, bauland van 1 morgen en 105 roeden
 • kaart 12 nr 47, bauland van 552 roeden
Koning Frederik Willem I van Pruissen gaf in 1731 opdracht van alle percelen in het gehele Hertogdom Kleef eigendom, gebruik en grootte vast te leggen. De ambten Huissen en Malburgen zijn vastgelegd in 14 kaarten met een daarbij behorend register of Feldbuch.

Een Pruisische Rijnlandse morgen is 2553 m2.
Een Pruisische Rijnlandse roede (Duits: rheinische Rute) is 3,7662420 m2.
 • In het Pruisisch kadastraal Register van 1731 met kaarten en lijsten van het grondbezit van Groessen en omgeving komt ene Jacob Schmidts met grondbezit in de Heerlijkheid Heijen voor. Omdat dit gebied ook Kleefs enclave-gebied was en dicht tegen Goch aanlag, zou dit goed mijn oudbetovergrootvader, Jacob Schmidt kunnen zijn, die daar (in Goch) belastinginspecteur was.
 • Van de kaarten en register van Leuth en Kekerdom uit 1734 bestaat een uitgave: Atlas Leuth en Kekerdom in het hertogdom Kleef Anno 1734; Jan van Eck en Hans Giesbertz. – Nijmegen: Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek ‘Kwartier van Nijmegen’, 2010. (tekstdeel en losse kaarten in kleur). Het kan de moeite waard zijn ook hierin te kijken of Jacob Schmidt daar bezittingen had.
 • Reacties zijn uitgeschakeld.