18e eeuw relaties

relaties van de familie in de 18e eeuw

Om de sociale context van de familie en de verhalen er achter te kunnen achterhalen is het interessant te onderzoeken welke relaties zij met anderen hebben. Bijvoorbeeld met getuigen, collega’s, vrienden etc. Daarom hier een aparte pagina over hun relaties uit de 18e eeuw.

     Wilhelm Frederik Bartz

 • Kerchem, Paulus van (getuige, 1724/31)
     Jacob Schmidt

 • de heer Küster (getuige, 1715)
 • de heer Reinermann (getuige, 1715)
 • de heer Schmettags (getuige, 1715)
     Adolph Friedrich Schmidt

 • Frederick Wilhelm von Derschau (getuige, 1752)
 • Adolph Sanderus (getuige, 1754)
 • Rappard (getuige, 1754)
 • Bernh. Ludwich Geelhaar (getuige, 1763)
 • Achatius Adolph Hofmeister (getuige / collega, 1763)

Paulus van Kerchem (* 27-07-1688)

getuige bij de doop van twee van de kinderen van Wilhelm Frederik Bartz.

  Bekend over Paulus van Kerchem is het volgende:

 • Hij is geboren op 27 juli 1688 te Leiden, als 7e kind uit een gezin van 9 kinderen.
 • Zijn vader is Frans van Kerchem en zijn moeder Elisabeth de Crauwelaar.
 • Hij is geboren in een omgeving van notabelen en de eigen familie niet onbemiddeld. Zeker vier van zijn familieleden is tussen 1618 en 1734 lid van de zogenaamde Veertigraad (burgemeester en schepenen) van Leiden. Zijn vader is er één van en burgemeester tot 10 dec 1720. Het vermogen van zijn vader wordt in 1700 getaxeerd op 121.048 gulden (nu ongeveer 2,5 miljoen euro).
 • Hij heeft in december 1723 (op 35-jarige leeftijd) een schriftelijke trouwbelofte aan ene Dina Visser afgegeven. Zij is weduwe en heeft blijkbaar minder goede bedoelingen, want Paulus van Kerchem wil zich niet aan zijn woord houden, wordt daarom gedagvaard en “vlucht het land uit”. (Bron: “Gezeten burgers: de elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780” van Maarten Roy Prak – 1995)
 • Op 18 oktober 1723 is hij in Huissen, samen met NN Bresser en NN Leijen, getuige bij de doop van Frans Eduard, zoon van heer Diepenbruch (rentmeester) en Anna Maria Veeren.
 • Op 20 juli 1724 is hij getuige bij de doop in Huissen van het 2e kind van Wilhelm Frederik Bartz en Maria Elizabeth Vermeer. De tekst in het doopboek luidt als volgt:

  den 20 julij 1724 is gedoopt een Soon van de Heer Inspector Baers en Juffr Vermeer Eght genaemt Pauel Deodoris Testis de Comenduer Pauel van Kerckom of Kerckchem.

  Hij voert hierbij dus de titel “Comenduer”.

 • In 1731 is hij opnieuw getuige bij een kind van Wilhelm Frederik Bartz en zijn tweede vrouw Maria Elisabeth Vermeer. Het kind is hun 5e: Anna Charlotte. De tekst in het doopboek luidt: “…..”. Hier voert hij de titel “Hofraadt”.
 • Op 13 augustus 1729 is hij wederom getuige. Nu samen met NN Veeren, NN Hoefste, NN Himburgh (van de Predikant) bij het huwelijk van Jan Cornelissen en Cathrina Hendricks.
 • In 1732 overlijdt hij te Huissen.

Rappard

getuige bij de doop van Ida Aletta, dochter van Adolph Friedrich Schmidt, op 31 oktober 1754 in Kleef

  Onderzocht moet worden of de naam Rappard hier in de dooptekst verband houdt met de Aletta Schmid, die daaraan voorafgaand wordt genoemd, of dat het hier gaat om een collega.

 • Het zou kunnen zijn dat Aletta Schmid op dat moment getrouwd was met een Rappard of dat zij van geboorte een Rappard was.
  Er is een Aletta Rapard geweest, die is overleden op 15 mei 1759 en getrouwd was met Nn Ronsdorf. Er zouden geen kinderen uit dit huwelijk zijn voortgekomen. De naam Ronsdorf komt vooral voor ten zuidoosten van Duisburg (en Wuppertal).
 • Er waren verschillende Rappard’s werkzaam bij de Kriegs- und Domainen Kammmer in Kleef en dus collega van Adolph Friedrich. Er zijn verschillende websites met overzichten van de familie Rappard. Op één daarvan vond ik twee documenten over het verheffen in de adelstand van de familie Rappard in 1790/92. Interessant is dat hier in een aantal collega’s van Adolph Friedrich Schmidt met volledige naam en titel worden genoemd. De twee documenten zijn: Familie_Rappard_Doc_Adel_22_Apr_1791 en Familie_ Rappard_Doc_Adel_13_Apr_1792.
 • Hier moet nog verder onderzoek naar gedaan worden.

Adolph Sanderus

getuige bij de doop van Ida Aletta, dochter van Adolph Friedrich Schmidt, op 31 oktober 1754 in Kleef

  Bekend over Adolph Sanderus is het volgende:

  • Op 22 juni 1728 trouwt hij in Kleef met Maria Dorothea Jaenicke.
  • Op 17 maart 1729 wordt in Kleef hun zoon, Johan Frantz Paul Sanderues gedoopt.
  • Op 15 januari 1731 wordt in Kleef hun zoon, Gerhardt Henderick Sanderess gedoopt.
  • Op 7 december 1734 wordt in Kleef hun zoon, Friederich Wilhelm Sanderes, gedoopt.
  • Op 24 mei 1739 trouwt hij in Kleef met Catharina Margaretha Wilhelmina Janich (of Jaenicke, of Jaennicke, of Jaenecke).
  • Op 24 november 1743 wordt in kleef hun dochter, Anna Augustina, gedoopt
  • Op 31 oktober 1754 is Adolph Oberstauer Cassierer. Waarschijnlijk bij de Kriegs- und Domainenkammer te Kleef en collega van Adolph Friedrich Schmidt.
  • Op 7 mei 1812 overlijdt zijn zoon Friederich Wilhelm te Duisburg.

Herr Schmettags

getuige bij doop van het kind van Jacob Schmidt

  Bekend over Herr Schmettag is het volgende:

 • Zijn naam wordt geschreven als Schmettag, Schmettags of ook wel Schmettach.
 • In 1701 heeft ene Samuel Schmettag een dissertatie geschreven en in Berlijn laten uitgeven met de titel: Juristische Inaugural-Dissertation. De iurisdictione personali. (Über die persönliche Gerichtsbarkeit). Deze Samuel Schmettag heeft daarna meer publicaties op zijn naam gezet. Onduidelijk is echter nog of het hier gaat om dezelfde persoon.
 • Op 14 juli 1715 is hij getuige in Huissen bij de doop van Adolph Friedrich Schmidt. Adolph Friedrich is het (enige?) kind van Jacob Schmidt en Charlotta Dorothea Katschen. De tekst luidt als volgt:

  A. 1715 d 14 Jul. ein Kind getauft Adolph Friederich Pp. Herr Jacob Schmid Köningl. Preussische Accise Inspector zu Goch Frau Charlotta Dorothea Katschen Ss: Die Frau Steuer Rähtin Schmettags Herr Steuer Raht Küster Herr Accise Inspector Reinermann.

 • Op 10 maart 1721 publiceert de heer Schmettach, die dan in dienst is bij de Kriegs- und Domainenkammer te Kleef, een statistische beschrijving van de stad Xanten. Dit is te lezen in een artikel in Wikisource “der Historisch-geografisch-statistische Beschreibung der Stadt Xanten“. Dit artikel begint met “Am 10. März 1721 unterrichtet der Kriegs- und Domänenrat Schmettach …… “. De gebrekkige google-vertaling in het Nederlands …
 • In 1731 heeft de heer Schmettags enkele stukken grond in bezit, getuige het Pruisische Kadastraal Register (1731) van grondbezit Gennep e.o..
 • In 1731 wordt hij in diezelfde stukken genoemd als zijnde Kriegsraht en Geheimbderath.
 • De heer Schmettach komt als Geheimrat voor in de namenindex van het 2e deel van een boek over de historie van Goch. Uitgezocht moet nog worden wat in dit boek deel II “Kelte Kirche und Kartoffelpuree”op bladzijde 137 over hem geschreven is. In dezelfde index komt de naam “Schmitz Fr.D. (kreis- und domainenrat)” voor. Ook met een verwijzing naar dezelfde pagina 137. Dit boekdeel (500 pag.) is voor € 14,50 verkrijbaar in de boekhandel en stadsarchief van Goch.
Wordt vervolgd……. (Huissen, 6 maart 2013)

Reacties zijn uitgeschakeld.